Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene som kan påføres hjemmet og dere som bor der. Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget ditt, vil du kanskje få avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet. Den risikoen unngår du når du tar vår el-sjekk.

Da gjennomgår vi det elektriske anlegget i boligen din og leverer en tilstandsrapport, hvor eventuelle feil og mangler graderes etter hvilken risiko de utgjør. Slik kan vi sammen finne den tryggeste og mest økonomiske måten å holde alt det elektriske i orden på. I tillegg har vi god kompetanse på brannvarsling – en rimelig «forsikring» for god nattesøvn!